* ประเภทเดิน-วิ่ง 2.5 กม. (1 รอบ)รับสมัคร จนถึงเช้าวันแข่งขัน *
* ประเภทเดิน-วิ่ง 5.5 กม. (3 รอบ) หมดเวลา การรับสมัครแล้วครับ ? *
* ประเภทเดิน-วิ่ง 5.5 กม. (3 รอบ) (ไม่มีการรับสมัครในวันแข่งขัน) *
* รับเบอร์เดิน-วิ่งได้ตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10:00-13:00 น. (บริเวณบอร์ดชมรมฯ ข้างซุ้มขายหนังสือ ท.100) *


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้ง sathaporn.s@egat.co.th โทร 0817456222